หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 73,062 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายบ้านเคียนเภา
16 ม.ค. 61
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ทอม อบต.แม่ทอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
16 ม.ค. 61
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำไตรมาส งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560
16 ม.ค. 61
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองเปียะ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านในเมือง
16 ม.ค. 61
21
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดรับแขก จำนวน 5 ชุด
16 ม.ค. 61
23
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนโส ประกาศการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
16 ม.ค. 61
23
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสทิงพระ
16 ม.ค. 61
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน songkhla bikeweek ณ หาดสมิหลา สงขลา
16 ม.ค. 61
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน อบจ.สัญจร อ.กระแสสินธุ์ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 นี้
16 ม.ค. 61
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ม.ค. 61
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนตัดหวาย ประกาศใช้ข้อบัญญัติอบต.ขุนตัดหวาย เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2560 และประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560
16 ม.ค. 61
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สทิงพระ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16 ม.ค. 61
10
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ปี 2561
16 ม.ค. 61
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ม.ค. 61
14
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดสถานที่และเครื่องเสียง กิจกรรมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
16 ม.ค. 61
13

»ข้อมูลทั้งหมด 73,062 รายการ