หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 61,298 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง
21 ก.พ. 60
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปากแตระ
21 ก.พ. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำลน ชุมชนสำนักยาง หมู่ที่ 4
21 ก.พ. 60
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 ก.พ. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ชุมชนอ่าวหาร หมู่ที่ 4
21 ก.พ. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศการจัดหาพัสดุตามแผนการดำเนินการจัดหาพัสดุ
21 ก.พ. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
21 ก.พ. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
21 ก.พ. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ
21 ก.พ. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
21 ก.พ. 60
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ถนนเทศบาล1
21 ก.พ. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สงขลา ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อนพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ
21 ก.พ. 60
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
21 ก.พ. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ หน้าที่เครือข่ายยุติธรรมชุมชน/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
21 ก.พ. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง เจตจำนงสุจริตจังหวัดสงขลา
21 ก.พ. 60
10

»ข้อมูลทั้งหมด 61,298 รายการ