หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,246 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
2 พ.ค. 59
64
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้อง โครงการขุดลอกหน้าฝายประปา หมู่ที่ 7 บ้านเกาะยาง
2 พ.ค. 59
74
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศ แจ้งราคากลาง สำหรับการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน
2 พ.ค. 59
69
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 พ.ค. 59
55
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
2 พ.ค. 59
49
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนสังกัดเทศบาลนครสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2 พ.ค. 59
21
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขามีเกียรติ อบต.เขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2559
2 พ.ค. 59
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศ อบต.วัดขนุน เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559
2 พ.ค. 59
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านหาร เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.๒๕๕๙
2 พ.ค. 59
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระยา ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ็งยา หมู่ที่ 1
2 พ.ค. 59
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลิ่งชัน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.3 สายบ้านยารอน๊ะ
2 พ.ค. 59
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลิ่งชัน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 สายป่างาม-สามแยกบ้านนายกาด
2 พ.ค. 59
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี 2558
7 ม.ค. 58
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
2 พ.ค. 59
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ร่วมต้อนรับคณะ
2 พ.ค. 59
10

»ข้อมูลทั้งหมด 49,246 รายการ