หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 57,300 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทธนิมิต หมู่ที่ 9 บ้านพุทธนิมิต
28 ก.ย. 59
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ราคากลาง - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลบ้านท่าเข็น บ้านท่าเข็น
28 ก.ย. 59
57
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
28 ก.ย. 59
79
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ผลการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านล่องถ้ำ
28 ก.ย. 59
84
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งโคมส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ
28 ก.ย. 59
85
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) รายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 9
28 ก.ย. 59
92
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองหอยโข่ง ประกาศราคากลางบอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่ที่ 1-7
28 ก.ย. 59
129
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองหอยโข่ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6
28 ก.ย. 59
118
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศ ทม.ควนลัง เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 14 จุด
28 ก.ย. 59
109
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำน้อย ของกองการศึกษา
28 ก.ย. 59
150
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
27 ก.ย. 59
268
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2559
27 ก.ย. 59
227
  ข่าวจาก facebook อบต.คลองหรัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรังเชิญร่วมงานประเพณีวันสารทเดือนสิบประจำปี 2559
27 ก.ย. 59
263
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ลงพื้นตรวจสอบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
27 ก.ย. 59
274
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคลองทุเรียน หมู่ที่ 13 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
27 ก.ย. 59
280

»ข้อมูลทั้งหมด 57,300 รายการ