หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 68,272 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ท่าชะมวง ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
26 ก.ย. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ระโนด กำหนดราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าบริการมิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำสำเนา
26 ก.ย. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ระโนด กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯบริเวณราษฎร์บำรุง ตอน 1
26 ก.ย. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม อบต.แม่ทอม ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2561
26 ก.ย. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ระโนด กำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคล (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26 ก.ย. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม อบต.แม่ทอม ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26 ก.ย. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาพระ รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
26 ก.ย. 60
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ระโนด กำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26 ก.ย. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม อบต.แม่ทอม ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26 ก.ย. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
26 ก.ย. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะเครียะ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560
26 ก.ย. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะเครียะ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
26 ก.ย. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด สถานการณ์ค่าความเค็มของน้ำทะเลสาบ (คาบสมุทรสทิงพระ) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โดรงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินะุ์
26 ก.ย. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด สถานการณ์ค่าความเค็มของน้ำทะเลสาบ (คาบสมุทรสทิงพระ) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 โดรงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินะุ์
26 ก.ย. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านหาร แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สข.ถ.๓๐๐๓๒ ซอยสุวรรณชาตรี ๓ หมู่ที่ ๔
26 ก.ย. 60
3

»ข้อมูลทั้งหมด 68,272 รายการ