หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 39,242 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหว้า ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.นาหว้า สมัยประชุมวิสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558
4 ก.ย. 58
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนวัดหนองหอย หมู่ที่ 3ฯ (เพิ่มเติม)
3 ก.ย. 58
45
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย
3 ก.ย. 58
41
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงเพชร
3 ก.ย. 58
48
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซ์้อจัดจ้าง
3 ก.ย. 58
41
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา รายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ ฉบับที่ 59/2558 เวลา 09.00 น.
3 ก.ย. 58
40
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล “นครหาดใหญ่คัพ” ประจำปี 2558
3 ก.ย. 58
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คตง.)
3 ก.ย. 58
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 1
3 ก.ย. 58
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 2
3 ก.ย. 58
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 4 สายทาง
3 ก.ย. 58
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศแจ้งราคากลางโครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 4 สายทาง
3 ก.ย. 58
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 4 สายทาง
3 ก.ย. 58
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศแจ้งราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 4 สายทาง
3 ก.ย. 58
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ขอเชิญ รับชมการแพร่ภาพออกอากาศสด รายการ พิราบคาบข่าว ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558
3 ก.ย. 58
10

»ข้อมูลทั้งหมด 39,242 รายการ