หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,219 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง ประชาสัมพันธ์การหลอกลวงประชาชนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
26 เม.ย. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลาง
26 เม.ย. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอนามัย (รพ.สต.) - ถนนชลประทาน 2 ขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
26 เม.ย. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาการเปิดซองเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอนามัย (รพ.สต.) - ถนนชลประทาน 2 ขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
26 เม.ย. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ขอเชิญตรวจรับงานก่อสร้าง
26 เม.ย. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง วันเวลา สถานที่ ในการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
26 เม.ย. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ โครงการ English camp
26 เม.ย. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สำนักแต้ว ประกาศงบทดลองประจำเดือนมีนาคม
26 เม.ย. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
26 เม.ย. 60
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ประกาศเทศบาลตำบลคลองแงะ เรื่อง รายงานรับ - รายงานจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
26 เม.ย. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์/โครงการขยายเขตบริการน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน 17 สาย
26 เม.ย. 60
6
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.คลองแงะ ประกาศเทศบาลตำบลคลองแงะ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ( สำหรับผู้มีทักษะ )
26 เม.ย. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
26 เม.ย. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขามีเกียรติ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนนางสมบูรณ์ ภักดีบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
26 เม.ย. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขามีเกียรติ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนนางสมบูรณ์ ภักดีบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
26 เม.ย. 60
4

»ข้อมูลทั้งหมด 63,219 รายการ