หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 55,250 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559
26 ก.ค. 59
0
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
26 ก.ค. 59
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ่อตรุ ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้าง
26 ก.ค. 59
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 ก.ค. 59
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา
26 ก.ค. 59
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2559
26 ก.ค. 59
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น
26 ก.ค. 59
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่รวมการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา) ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
25 ก.ค. 59
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
26 ก.ค. 59
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) โครงการทำดีเพื่อแม่
26 ก.ค. 59
5
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 44)
26 ก.ค. 59
5
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 43)
26 ก.ค. 59
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบว์ หมู่ที่ 5
26 ก.ค. 59
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564
26 ก.ค. 59
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
26 ก.ค. 59
2

»ข้อมูลทั้งหมด 55,250 รายการ