หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 56,347 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
31 ส.ค. 59
125
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญร่วมกิจกรรมถนนวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา ณ ถนนนครใน
31 ส.ค. 59
116
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ภารกิจของกองทุนยุติธรรม
31 ส.ค. 59
106
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริก เปิดรับโครงการ
31 ส.ค. 59
95
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระวะ โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน
31 ส.ค. 59
94
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายจำเริญ-เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ(ช่วงที่ ๒) บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
31 ส.ค. 59
72
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศ แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ถนนสายลาดยางสายหน้าวัดทุ่งข่า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งข่า ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา
31 ส.ค. 59
50
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางเขียด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทะเลสาบ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2559 ณ หาดปากบาง ตำบลบางเขียด
31 ส.ค. 59
72
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาทับ
31 ส.ค. 59
49
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (เมนรอง) พร้อมประสานท่อเมนหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
31 ส.ค. 59
39
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
31 ส.ค. 59
46
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
31 ส.ค. 59
40
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
31 ส.ค. 59
45
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง
31 ส.ค. 59
40
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนตัดหวาย ราคากลางโครงการปรับปรุงศพด.มัสยิดบ้านโอน ,ปรับปรุงพื้นที่รับประทานอาหารศพด.บ้านป่าระไม
31 ส.ค. 59
35

»ข้อมูลทั้งหมด 56,347 รายการ